ภาพกิจกรรมการอบรมการสร้างเกมด้วย Unity

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพกิจกรรมการอบรมการสร้างเกมด้วย Unity ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรมการอบรมการสร้างเกมด้วย Unity”

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

       วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูฯย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561”

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

          วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร7

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์”

ภาพกิจกรรม พี่สอนน้อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพกิจกรรม พี่สอนน้อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 733-734 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรม พี่สอนน้อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น”