ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ 442 เข้าชม

หัวข้อเรื่อง “สายอาชีพไอทีในอนาคต และ AI (Artificlal Intelligence)” พบกับวิทยากร อาจารย์ นพทัต บุณยเกียรติ (อาจารย์โต๊ด) พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

  1. สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สำหรับเด็ก
  2. นิทานแอนิเมชันหมาป่าอกตัญญู
  3. แนะนำการจองภาพถ่ายรับปริญญาด้วยเทคโนโลยี VR
  4. การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกม SURVIVAL.DEMO
  5. การศึกษาระบบเขียนบทความอัตโนมัติด้วย Generative Pre-trained Transformers (GPT)

จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือเข้าชมฟรีผ่าน ZOOM เวลา 09:00 น. – 10:30 น

กำหนดการ