ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!

เผยเเพร่เมื่อ

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สมัครฟรี!!

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าสู่การบ่มเพาะธุรกิจ โดยการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้านสถานที่ผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!”

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรับมอบเกียรติบัตร “นักศึกษา เรียนดี กิจกรรมดี และแต่งกายดี” และ “นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงสู่คณะ”ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์”

กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณนราพล เกษมสานต์

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการและแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ชักเย่อ แชร์บอล เหยียบลูกโป่ง และปิดท้ายกิจกรรมด้วย บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม