ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

“การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ” ระดับประถมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเชิญร่วมสมัครกิจกรรมดีๆ “การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ” ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม ““การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ” ระดับประถมศึกษา”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2 หลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ”

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite)

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite)

ระหว่างวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม “นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite)”

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรับมอบเกียรติบัตร “นักศึกษา เรียนดี กิจกรรมดี และแต่งกายดี” และ “นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงสู่คณะ”ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์”

กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณนราพล เกษมสานต์

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการและแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ชักเย่อ แชร์บอล เหยียบลูกโป่ง และปิดท้ายกิจกรรมด้วย บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ข้อมูลการนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 << คลิกดาวน์โหลด >>

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์