ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1 ได้ที่  bit.ly/first1-66

อ่านเพิ่มเติม “ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1”

วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ กิจกรรม วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 735-736 และห้องเรียนคุณภาพ 737-738

อ่านเพิ่มเติม “วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย”

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

เผยเเพร่เมื่อ

ผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ ระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6 ขอแสดงความยินดี กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ”

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course ระหว่าง วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course”

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)