ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API”

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!

เผยเเพร่เมื่อ

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สมัครฟรี!!
อ่านเพิ่มเติม “รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!”

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม