ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

               กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต มีสถิตย์