ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ พิธีการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ พิธีการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศ พิธีการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

เผยเเพร่เมื่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ โรงเรียนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย””

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 

วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

ผลงานตีพิมพ์