ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์”

กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ

ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล https://qrco.de/bdqP4h

อ่านเพิ่มเติม กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

ประเมินความพึงพอใจการพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL bit.ly/APIsnru

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API”

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม