ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา”

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

เผยเเพร่เมื่อ

ผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ ระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6 ขอแสดงความยินดี กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ

หัวข้อเรื่อง “สายอาชีพไอทีในอนาคต และ AI (Artificlal Intelligence)” พบกับวิทยากร อาจารย์ นพทัต บุณยเกียรติ (อาจารย์โต๊ด) พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course ระหว่าง วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course”

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)