ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

               กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563”

โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”

เผยเเพร่เมื่อ
                          โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน
สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”
                                      ระหว่าง วันที่ 14-15 มีนาคม 2563
 

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video””

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

             ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร”

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

                                 การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ณ โรงเรียนบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม “การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต มีสถิตย์