ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักศึกษารับทนุมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักศึกษารับทนุมูลนิธิตั้งเซ็กกิม  ***คลิกดาวน์โหลด***

การอบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

 การอบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4   ***รายละเอียด คลิกดาวน์โหลด***

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ” ขอขอบคุณบริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาสกลนคร และพิพิธภัณฑ์ภูพาน ที่ให้โอกาส นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ได้เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ เพื่อประกอบการเรียน การสอนใน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต มีสถิตย์