ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”

เผยเเพร่เมื่อ
                          โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน
สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”
                                      ระหว่าง วันที่ 14-15 มีนาคม 2563
 

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video””

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

             ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร”

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

                                 การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ณ โรงเรียนบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม “การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์”

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

                   วันที่ 28-29 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม “โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต มีสถิตย์