หัวข้อข่าว

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ขั้นตอนการเสนอที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

เสวนาวิชาการ “พัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทำ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลการนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”