หัวข้อข่าว

“เราจะก้าวผ่านและชนะไปด้วยกัน” หมอชนะเราก็ชนะ

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

วันพ่อแห่งชาติ63

การแข่งขัน ROV e-Sport สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการตอบรับจากหน่วยงาน

แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร