หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอเชิญรับชม ดนดรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ณ ลานหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร