ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1 ได้ที่  bit.ly/first1-66

อ่านเพิ่มเติม “ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1”

วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ กิจกรรม วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 735-736 และห้องเรียนคุณภาพ 737-738

อ่านเพิ่มเติม “วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course ระหว่าง วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course”

กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์”

กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ

ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล https://qrco.de/bdqP4h

อ่านเพิ่มเติม กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

ประเมินความพึงพอใจการพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL bit.ly/APIsnru

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API”