หัวข้อข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย🤩นางสาววชิราภรณ์ เจริญมางานฟรีแลนซ์ ตัดต่อรูปภาพ ตัดต่อวีดีโอ และงานรีวิวสินค้า รายได้ดี ยินดีด้วยนะครับ🎉🎉🎉😁😁

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย🤩

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์