หัวข้อข่าว

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร ได้รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2022 🎉 🎉🎉

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์2 ภาคเรียนที่ 2/2565

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์1 ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับ

หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ด้วย Kinemaster บนมือถือ