สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ดังนี้

เผยเเพร่เมื่อ 425 เข้าชม

1. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ bit.ly/pptx66

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา สมัครได้ที่ bit.ly/robot66

3. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สมัครได้ที่ bit.ly/programC66