หัวข้อข่าว

ประกาศผลการตอบรับจากหน่วยงาน

แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพบรรยากาศ การซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพกิจกรรม งานเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์

ประกาศผลการพิจารณาเสนอที่ฝึกงานของหลักสูตร 1/2563 รอบที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโควิด

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักศึกษารับทนุมูลนิธิตั้งเซ็กกิม