หัวข้อข่าว

ขอเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในเดือน ม.ค. 63 – ธ.ค. 64 ตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 20 ส.ค. 66

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นตามอัตลักษณ์

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

ขั้นตอนการเสนอที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565