ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 322 เข้าชม

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1 ได้ที่  bit.ly/first1-66

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1 ได้ที่  bit.ly/first1-66

ยื่นขอสอบรอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

ประกาศตารางสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สอบจบ ระหว่าง วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566

เตรียมหลักฐานแนบให้พร้อม เล่มสมบูรณ์พร้อมสอบ 5 บท ตั้งแต้หน้าปกจนถึงหน้าประวัติผู้วิจัย จำนวน 3 เล่ม

คลิปหนีบ ส่งที่โต๊ะทำงาน ดร.นิภาพร ชนะมาร ใช้สำหรับจัดส่งให้กรรมการสอบ ดูก่อนสอบ