วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

เผยเเพร่เมื่อ 1460 เข้าชม

กำหนดการ กิจกรรม วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 735-736 และห้องเรียนคุณภาพ 737-738

สมัครได้ที่ >> bit.ly/PythonSNRU << รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 80 ที่นั่ง
ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ bit.ly/invitePython
ดาวน์โหลด เอกสารแบบตอบรับโครงการ >> https://drive.google.com/…/1Tv2ONs…/view… <<

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

เวลากิจกรรม
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00 -10.15แบ่งกลุ่ม กิจกรรมละลายพฤติกรรม
10.15-10.30พักเบรก
10.30-11.00ติดตั้ง Python และเครื่องมือ
11.00-12.00Python ขั้นพื้นฐาน
12.00-13.00พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30– ตัวแปร และการใช้งานตัวแปร
– การเปรียบเทียบและการดำเนินงานทางตรรกศาสตร์
– การจัดเก็บข้อมูลด้วย list และ tuple
14.30-14.45พักเบรก
14.45-16.30การใช้งาน Loop:  for and while loop
16.30-17.00กิจกรรมสันทนาการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

เวลากิจกรรม
9.00-10.30วิธีคิดและการแก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมกลุ่ม
10.15-10.30พักเบรก
10.30-12.00Python coding แก้ปัญหาโจทย์
12.00-13.00พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30Python coding แก้ปัญหาโจทย์ (ต่อ)
14.30-14.45พักเบรก
14.45-16.30แข่งขันการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา (5 ข้อ)
16.30-17.00มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาการคำนวณ
ด้วย Python coding