หัวข้อข่าว

Immersive Technology เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่าน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในเดือน ม.ค. 63 – ธ.ค. 64 ตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 20 ส.ค. 66

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นตามอัตลักษณ์

วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566