หัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

Good Bye Senior

ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร ได้รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2022 🎉 🎉🎉

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2565