การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

เผยเเพร่เมื่อ 692 เข้าชม

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course ระหว่าง วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

ลิงก์สมัครอบรม –>> คลิกที่นี่!!! <<–

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

เวลากิจกรรมวิทยากร
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.– แนะนำเรื่อง AI, Machine Learning และ Deep Learning เบื้องต้น
– เรียนรู้เรื่อง AI ผ่าน Teachable Machine ของ Google
อ.สุรศักดิ์ พุทธพล
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.– เรียนรู้เรื่องการใช้การตรวจจับวัตถุ เช่น หน้า, ตา, ปาก และ body โดยใช้ haar cascade classifierอ.สุรศักดิ์ พุทธพล
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 – 14.30 น.– Hand Tracking, Face Mesh, Pose with Media Pipeอ.สุรศักดิ์ พุทธพล
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. – เรียนรู้การจดจำใบหน้าด้วย Machine Learning โดยใช้ SVM (Support Vector Machines)อ.สุรศักดิ์ พุทธพล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

เวลากิจกรรมวิทยากร
09.00 – 10.30 น.– ความรู้เรื่องการประมวลผลภาพโดยใช้ Deep Learning,
– ความรู้เรื่อง Neural Network เบื้องต้น
– ศึกษาเรื่อง ANN ผ่าน Mnist dataset
อ.สุรศักดิ์ พุทธพล
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.– ความรู้เรื่อง CNN (Convolution Neural Network)
– ศึกษา CNN ผ่าน Cifar 10 dataset
อ.สุรศักดิ์ พุทธพล
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 – 14.30 น.– ความรู้เรื่อง Transfer Learning
– การแยกรูปหมาแมวด้วยโมเดล VGG 16
– การตรวจสอบฟิล์ม X ray หาว่าเป็น covid 19 ลงปอดหรือไม่โดยใช้โมเดล Xception
อ.สุรศักดิ์ พุทธพล
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. – การตรวจจับใบหน้าและตรวจจับใบหน้าโดยใช้ Deep Learning ด้วย FaceRecognition Library
– การตรวจจับวัตถุ ทั้งรูปภาพ และวีดีโอ ด้วย YOLO V7
อ.สุรศักดิ์ พุทธพล