อาจารย์ณปพน บาทชารี

เผยเเพร่เมื่อ 556 เข้าชม

อาจารย์ณปพน บาทชารี

Napaphon Batcharee

Email : napaphon@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • สถาบันราชภัฏสกลนคร