ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เจริญรัตน์

เผยเเพร่เมื่อ 548 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เจริญรัตน์

Asst.Prof. Weerasak Charoenrat

Email : Weerasak@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

—-