อาจารย์ ดร.เกวลี ผาใต้

เผยเเพร่เมื่อ 782 เข้าชม

อาจารย์ ดร.เกวลี ผาใต้

Gawalee Phatai, Ph.D.

Email : gawalee@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Phatai, G., & Luangrungruang, T. (2023, March). A Comparative Study of Hybrid Neural Network with Metaheuristics for Student Performance Classification. In 2023 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET) (pp. 448-452). IEEE.
  • Luangrungruang,T.& Phatai,G.(2023, October).An Intelligent Model for Solar Energy Household Monthly Consumption Forecasting. In 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)(pp. 658-662).IEEE.
  • G. Phatai, S. Chiewchanwattana, and K. Sunat, “Cultural Algorithm Initializes Weights of Neural Network Model for Annual Electricity Consumption Prediction,” Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl., vol. 11, 2020. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree).

  • G. Phatai, S. Chiewchanwattana, and K. Sunat, “A Comparative of Neural Network with Metaheuristics for Electricity Consumption Forecast Modelling,” in 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2018, pp. 1–4. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree).