ภาพบรรยากาศ พิธีการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

เผยเเพร่เมื่อ 681 เข้าชม

ภาพบรรยากาศ พิธีการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม