การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

เผยเเพร่เมื่อ 650 เข้าชม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ โรงเรียนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร