สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 66 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ กมลรัตน์ ผลงานวิจัยได้รับรางวัล ระดับ Silver Medal (รางวัลเหรียญเงิน) การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมในงาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024)