ขอแสดงความยินดี

เผยเเพร่เมื่อ 220 เข้าชม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
และ อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
เป็นผู้ร่วมวิจัย ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ประเภทศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ในชื่อผลงาน “ภาพแสดงการทำงานของกล้ามเนื้อการรำมวยโบราณประยุกต์ ชมรมมวยไทยโบราณ จังหวัดสกลนคร” ยินดีด้วยนะครับ 🎉🎉