ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย

เผยเเพร่เมื่อ 273 เข้าชม

นายธนวัฒน์ จ้อยจีด บัณฑิต หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้สำเร็จการศึกษา ใน 3 ปีครึ่ง เช่นกัน กำลังวางแผนศึกษาต่อ (วิชาชีพครู) ป.บัณฑิต จังหวัดสกลนคร สุดยอดมากครับ🎉🎉📖🎓🎓