ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพกิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

        วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต มีสถิตย์