ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

                                 การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ณ โรงเรียนบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม “การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์”

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

                   วันที่ 28-29 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม “โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3”

กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต มีสถิตย์