ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการ ด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

อ่านเพิ่มเติม “การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1”

ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2