หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 55 ปี “จากรั้วฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ครอบครัวคอมพิวเตอร์ 2562

สานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ 2562

อบรมการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญและพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาศครบรอบ 55 ปี และงดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation)

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562