หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์

กติกาและกำหนดการแข่งขัน ROV e-sport (ใหม่)

ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน งานมุทิตาจิต ผูกมิตรศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวคอมพิวเตอร์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน <<อ่านรายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 55 ปี “จากรั้วฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ครอบครัวคอมพิวเตอร์ 2562

สานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ 2562

อบรมการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562