หัวข้อข่าว

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย ผ่าน google form

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แผนผังการจัดโต๊ะ และการจัดที่นั่ง

ขอแจ้งตารางอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์

กติกาและกำหนดการแข่งขัน ROV e-sport (ใหม่)

ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน งานมุทิตาจิต ผูกมิตรศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวคอมพิวเตอร์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน <<อ่านรายละเอียด>>