ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 55 ปี “จากรั้วฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

เผยเเพร่เมื่อ 725 เข้าชม