อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

เผยเเพร่เมื่อ 621 เข้าชม

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

Korakot Matarat

Email : Korakot@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • สถาบันราชภัฏอุดรธานี