โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”

เผยเเพร่เมื่อ 235 เข้าชม
                          โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน
สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”
                                      ระหว่าง วันที่ 14-15 มีนาคม 2563