โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 202 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

             ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563