อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

เผยเเพร่เมื่อ 1316 เข้าชม

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

    ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                                     กำหนดการ

                                  ประชาสัมพันธ์

                               แบบตอบรับ-เข้าร่วมอบรม

                                  สมัครเข้าร่วม