ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ

หัวข้อเรื่อง “สายอาชีพไอทีในอนาคต และ AI (Artificlal Intelligence)” พบกับวิทยากร อาจารย์ นพทัต บุณยเกียรติ (อาจารย์โต๊ด) พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา”

ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

เผยเเพร่เมื่อ

ผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ ระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6 ขอแสดงความยินดี กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ”

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1 ได้ที่  bit.ly/first1-66

อ่านเพิ่มเติม “ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1”

วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ กิจกรรม วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 735-736 และห้องเรียนคุณภาพ 737-738

อ่านเพิ่มเติม “วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course ระหว่าง วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course”