อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API”

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา”

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!

เผยเเพร่เมื่อ

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สมัครฟรี!!
อ่านเพิ่มเติม “รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!”