ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ

หัวข้อเรื่อง “สายอาชีพไอทีในอนาคต และ AI (Artificlal Intelligence)” พบกับวิทยากร อาจารย์ นพทัต บุณยเกียรติ (อาจารย์โต๊ด) พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา”

ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

เผยเเพร่เมื่อ

ผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ ระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6 ขอแสดงความยินดี กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ”