สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร ได้รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2022 🎉 🎉🎉

เผยเเพร่เมื่อ 132 เข้าชม