หัวข้อข่าว

ลงทะเบียนเพื่อสอบวัดความรู้ “มาตารฐานอาชีพ” โดยสถาบันคุณวุฒิอาชีพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสอบ Cert. Mikrotik (MTCNA)(Mikrotik Certified Network Associate Training Course) วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และบริการ Internet Of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE (NETPIE IoT Applications Workshop) ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

เชิญเข้าร่วมอบรมการเขียน PHP Platform สำหรับการพัฒนา Web Application และ API

แบบสอบถามความพร้อมและความสนใจการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร