หัวข้อข่าว

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

การแข่งขัน ROV e-Sport สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพบรรยากาศ การซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพกิจกรรม งานเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic & Internet of Things

กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

โครงการค้นหาคนคอม พร้อมนำวิชาการ สานต่อวิชาชีพ ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม