หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์

กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “METAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

ตารางการนำเสนอ ผลการออกฝึกประสบการณ์ฯ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite)

โครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล เรื่อง “การใช้โปรแกรม Arduino ด้วย Kidbright”