แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

เผยเเพร่เมื่อ 262 เข้าชม

แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์