ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 496 เข้าชม

ขอแสดงความยินดี กับทั้ง 13 โครงการวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 22-34 ด้วยนะครับ