โครงการ”ค้นหาคนคอม”ประกาศรายชื่อผู้ เข้าอบรมออนไลน์แต่ ทั้ง 3 หลักสูตร

เผยเเพร่เมื่อ 230 เข้าชม

           

                   โครงการ”ค้นหาคนคอม”ประกาศรายชื่อผู้ เข้าอบรมออนไลน์แต่ ทั้ง 3 หลักสูตร

    หลักสูตร การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 25 ก.ค.63       Thunkable_01 (1)

    หลักสูตรการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable รุ่นที่ 2 วันเสาร์ ที่ 8 ส.ค.63        Thunkable_02 (1)

    หลักสูตรการสร้างคลิปสื่อดิจิทัล รุ่นที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 ส.ค.63        Digital_01 (1)

    หลักสูตรการสร้างคลิปสื่อดิจิทัล รุ่นที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 ส.ค.63    Digital_02 (1)

    หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 22 ส.ค.63      Video_01 (1)

    หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือ รุ่นที่ 2 วันเสาร์ ที่ 29 ส.ค.63      Video_02 (1)

    ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จะสร้างกลุ่มไลน์ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละรุ่น

               และเชิญทุกคนเข้ากลุ่มเพื่อสื่อสารในการอบรมต่อไป