กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 665 เข้าชม

               กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล