การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 ภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE) – รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ย 61

เผยเเพร่เมื่อ 8707 เข้าชม

 

การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 ภาคกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB 3 ในภาคกลาง ภายใต้โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้รับความรู้การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 ตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรมสร้างสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย
– นายชัยรัตน์ สุนทรประพี : การออกแบบสื่อและการสร้างสตอรี่บอร์ด
– นายประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม : การสร้างหนังสือ EPUB ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
– นายพัฒนา พิลึกฤๅเดช : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

และยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ฝึกการออกแบบ และนำเสนอสื่อในรูปแบบของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์