ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

เผยเเพร่เมื่อ 384 เข้าชม

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 สถานที่โรงเรียนเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร (แผนที่)