ตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย

เผยเเพร่เมื่อ 268 เข้าชม

ประเภทแอนิเมชั่น หรือ เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง

ประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์

ประเภทระบบสารสนเทศ

ประเภทโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่