กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 308 เข้าชม

  การแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา

 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์