แบบประเมินความพึงพอใจการฟังบรรยาย หัวข้อการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

เผยเเพร่เมื่อ 88 เข้าชม

แบบประเมินความพึงพอใจ การฟังบรรยาย หัวข้อการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)