หัวข้อข่าว

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

นายธนพล  คำปิตะ (ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

นายนำชัย อุตโรกุล (นักวิชาการศึกษา)

นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง (นักวิชาการศึกษา)

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี