การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 2476 เข้าชม

                                 การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ณ โรงเรียนบึงกาฬ