ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เผยเเพร่เมื่อ 251 เข้าชม

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”

[envira-gallery id=”646″]