หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!

ประกาศ ผลพิจรณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ด้วย Kinemaster บนมือถือ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนโปรแกรม API NodeJS Express : Web RESTFull API ด้วย NodeJS Express

“การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ” ระดับประถมศึกษา

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “METAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”