หัวข้อข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

รับสมัคร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครฟรี!!

ประกาศ ผลพิจรณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566