หัวข้อข่าว

แบบเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย

ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอสอบจบโครงงาน ฯ รอบที่ 3 (รอบสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/61 CS 58 ปี 5-8)

ขอแจ้งข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบจบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ภาคการศึกษา 1/2561 ตามวันเวลาที่กำหนด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดจำนวนสมาชิกจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรมและเข้ารับการประเมิน IC3 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 29-30 ก.ย.61 ให้ทำการเข้าลิงค์เว็บไซต์ ดังนี้ http://www.arit.co.th/tpqi/code ภายในวันที่ 25 ก.ย.61

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียน” ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ปี 2561 ประจำปีการศึกษา 2561