หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญและพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาศครบรอบ 55 ปี และงดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation)

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครการแข่งขัน ROV e-Sport งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

สมัครแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ครั้งที่ 2

สมัครเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest 2019

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย