หัวข้อข่าว

ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 ภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE) – รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ย 61

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย ผ่าน google form

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แผนผังการจัดโต๊ะ และการจัดที่นั่ง

ขอแจ้งตารางอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์

กติกาและกำหนดการแข่งขัน ROV e-sport (ใหม่)

ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน งานมุทิตาจิต ผูกมิตรศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวคอมพิวเตอร์