โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561

เผยเเพร่เมื่อ 744 เข้าชม

โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จัดโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

กำหนดการ

ประชาสัมพัน (1)

สมัครเข้าร่วม